De reden van deze actie

Er zijn nog veel speelplekken die ontoereikend zijn voor kinderen met een beperking. Bij sommige speeltuinen en speelplekken is het lastig om bijvoorbeeld door het zand bij een speeltoestel te komen. Soms is er maar één speeltoestel gemaakt voor een kind met een beperking of is de speelplek helemaal niet toegankelijk. Het wordt dan toekijken hoe andere kinderen spelen. Dat moet in deze tijd niet meer mogen!

Ieder kind heeft recht op een speelplek! Ieder kind heeft recht op speelplezier met andere kinderen! Vandaar deze actie!

Ik vraag aan u of u bereid bent mee te doen aan deze handtekeningen actie om de Gemeente Den Haag (nog meer) wakker te schudden zodat maatregelen getroffen worden en aanpassingen gemaakt kunnen worden aan speelplekken zodat zij voor ieder kind toegankelijk zijn en er blije kinderen kunnen spelen met elkaar!

Teken a.u.b hier en bevestig deze ondertekening via een link via email. Alvast zeer dank!

Thijn ontwerpt een rolstoelglijbaan

Thijn (10 jr) zit in groep 6A van basisschool BoschAkker en ontwierp een rolstoelglijbaan. In de eerste show van Matthijs Gaat Door besprak hij zijn ontwerp en was zichtbaar verrast dat zijn ontwerp uitgewerkt was tot een heuse échte rolstoelglijbaan die door twee enthousiaste kinderen in een rolstoel in gebruik werden genomen. Ik was ontzettend ontroerd, niet alleen door het verraste gezicht van Thijn maar ook dat hij zich heeft bezig gehouden met dit onderwerp en dat het ook nog eens in het programma van Matthijs van Nieuwkerk terecht kwam.

Check hier de video van Thijn met uitleg over zijn maquette:

De herhaling (hele show) van Matthijs Gaat Door met de onthulling van de rolstoelglijbaan vind je hier. Bij minuut 0:49:55 start Thijn met zijn uitleg.

https://www.bnnvara.nl/matthijsgaatdoor/videos/556546

Voortgang actie inclusieve speeltuin

In het nieuwe jaar verschijnt er een artikel met een interview met mij in de Haagse wijkkrant Konkreet om aandacht te vragen voor inclusieve speeltuinen in Den Haag, specifiek bij Park de Verademing waar ik woon en waar mijn neefje af en toe komt spelen. Dat lukt nu nog als hij in de mandschommel wil maar hij wordt al groot en zwaarder en met de zandvlakte is het niet mogelijk met een aangepaste wagen of rolstoel dichtbij te komen. Er zal een moment komen dat hij niet meer in het enige aangepaste speeltoestel kan. Verder gaat het niet alleen om mijn neefje, hij is de aanleiding geweest om eens na te denken over dit grotere probleem, maar er zijn veel meer kinderen met een beperking die graag zouden willen spelen maar dit niet kunnen omdat er geen voldoende speelplekken in hun buurt zijn. Het is fijn dat er nu drie aangepaste speelplekken zijn in Den Haag maar deze zijn in uithoeken van de stad. Als je een kind hebt met een beperking is spontaniteit niet vanzelfsprekend en komt er veel kijken bij zo’n uitstapje. Het gaat namelijk vaak niet alleen om de lichamelijke beperking.

Daarom ben ik op zoek naar persoonlijke verhalen van ouders/verzorgers/begeleiders over wat zij tegenkomen als zij met hun kind met een beperking zouden willen gaan spelen in een speeltuin. Helaas is het voor veel mensen onbekend en staan zij er dus niet bij stil wat er allemaal bij komt kijken als je ervoor kiest (en durft) om wel met je kind met een beperking te gaan spelen bij een al dan niet aangepaste speelplek. Deze verhalen zijn dus belangrijk om te vertellen zodat er bewustwording komt. Ik ben om deze reden ook de petitie gestart.

Wil je een steentje bijdragen door een verhaal te schrijven over wat je tegenkomt als je met je kind wilt gaan spelen, mail mij dan je verhaal naar metkarin@gmail.com

Verder heb ik vorige week een interview gehad met studenten van de Hogeschool Utrecht over hun onderzoek naar inclusieve speelplekken in Utrecht. Het blijkt wel, er is nog veel onwetendheid, ook bij Gemeenten. Utrecht en Den Haag hebben vorig jaar het samenspeelakkoord ondertekend dus het is cruciaal daar op een goede manier mee om te gaan en het geld dat er is op de juiste manier te gebruiken. Het zou dus goed zijn om juist deze ouders/verzorger en/of begeleiders en de wijk mee te nemen in de besluitvorming hoe, wat en waar een inclusief speeltoestel komt.

Er is steun van Voorall, zeer waardevol, de wijkkrant is zeer betrokken en verder melden zich mensen uit de buurt aan om mee te denken en eventueel te helpen sinds ik op de buurtapp zichtbaar ben en ook daar een oproep heb gedaan.

Er is beweging en dat is hoopgevend, dus ook in 2021 ga ik door!

En vergeet ook aub de petitie niet te tekenen!

Wordt vervolgd!